رهایی تو...  چاپ

تاریخ : دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 01:07 ق.ظ

تو بگو... 

خودت بگو.... 

باید از کجا و کی و چطور این طناب دلبستگی به تو و زندگی با تو و خاطرات شیرین تو را قطع کنم تا  تو آرااااااااااااام بگیری .... 

رها شوی به قول زمینیان.... 

چه کنم؟  

تو واقعا دوست داری بروی؟  

یاتو هم دوست داری بمانی و بمانی و کنارم باشی؟

گم شدم .... 

گم شدم میان اینهمه حس غریب باتو بودن بی تو....