چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 12:59 ق.ظ

همه ما یا کسی هستیم که از آن میترسیدیم یا کسی خواهیم شد که از آن میترسیم... 

 

و تو تماشا کن... 

چطور دست خالی و بی هیچ دفاعی من را تبدیل به کسی کردی که از بودنش در این روزها میترسیدم...  

روزهای تنهایی...  

روزهای مکرر تنهاااااااااااااااااااااااااااااایی...