این روزهای یک مریم  چاپ

تاریخ : یکشنبه 30 مهر‌ماه سال 1391 در ساعت 06:22 ب.ظ

این روزها... 

اغلب روزها... 

تماااااااااااااام حسم به آدمها یکجا و یکباره گم میشود...   

تمام میشود... 

میرود...

و  برنمیگردد... 

درست مثل گم شدن کلیدم از جیب کوله پشتی ام... 

و من ... 

هر چه بدنبالش میگردم پیدایش نمیکنم... 

و حتی نمیتوانم دوباره یکی دیگر مثل آن را بسازم...  

وقتی گم میشود... 

میرود برای همیشه...