چاپ

تاریخ : شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 در ساعت 11:10 ب.ظ

تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام...... 

 

در بیهودگی انتظار پیوستن به تو چه بیصبرانه مانده ام...... 

 

 

چه خوانا دوری هایت را بر سر در خانه نوشتند..... 

 

و من در نخواندن آن چه پافشارانه مانده ام..... 

 

 

چه بسیار دورویی ها و فراموش کردن ها و گسستن ها ....

 

و من در این همهمه چه صادقانه مانده ام.... 

 

 

خاستگاه من کجاست که من آنجا غنودن خواهم..... 

 

من در پیمودن راه چه عاجزانه مانده ام....  

    

 

 

 

تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام......