خیال باطل  چاپ

تاریخ : دوشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1390 در ساعت 12:05 ق.ظ

روزی که تو را به دست آوردم احساس میکردم فاتح دنیا منم ...

 

 آنروز نمیدانستم که روزی که تو میروی دنیا تمام سازه های مخوفش 

 

 را بیتفاوت به اینکه روزی فاتحش بودم بر روی ویرانه های دلم خواهد ساخت و پرچمی  سیاه

 

به نشانه ی فتح این ویرانه بر دلم خواهد زد. 

 

و من مات و مبهوت صد بار میگویم :چرا لذت این فتح اینقدر کوتاه بود؟........